طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه panoramically به فارسی panoramically یعنی چه

panoramically


بشکل دورنماى مسلسل ،بطوروسيع و پيوسته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها