معنی و ترجمه کلمه parkinson's disease به فارسی parkinson's disease یعنی چه

parkinson's disease


(طب )مرض پارکينسن ،فلج مرتعش
روانشناسى : بيمارى پارکينسون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها