معنی و ترجمه کلمه perpend به فارسی perpend یعنی چه

perpend


(م.م ).توجه کردن ،دقيق بودن ،تعمق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها