معنی و ترجمه کلمه personnel officer به فارسی personnel officer یعنی چه

personnel officer


افسر پرسنل
علوم نظامى : افسر رکن يکم
علوم دريايى : افسر اجودانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها