طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quadrillion به فارسی quadrillion یعنی چه

quadrillion


کادريليون ،عدد يک با 15 صفر بتوان2

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها