طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quick opener به فارسی quick opener یعنی چه

quick opener


ورزش : بازى تهاجمى که مدافع تيم توپ را از مهاجم ميگيرد و به سمت شکاف خط رقيب مى دود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها