طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quota sample به فارسی quota sample یعنی چه

quota sample


بازرگانى : نمونه سهميه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها