طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raw ness به فارسی raw ness یعنی چه

raw ness


خامى ،نا ازمودگى - سردى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها