طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه recurrence به فارسی recurrence یعنی چه

recurrence


باز رخداد،باز گشت ،رويدادن مجدد،عود
روانشناسى : بازپيدايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها