معنی و ترجمه کلمه roof slab به فارسی roof slab یعنی چه

roof slab


بام تخت
معمارى : تاوه سقف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها