معنی و ترجمه کلمه scalogram به فارسی scalogram یعنی چه

scalogram


مقياس تراکمى( مقياس گوتمان)،scallywag(، )=scalawagنمايش وارائه ارقام واشکال از صور ساده بصور مشکل تدريجى
روانشناسى : مقياس تراکمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها