معنی و ترجمه کلمه self congratulation به فارسی self congratulation یعنی چه

self congratulation


تبريک بخود،تعريف از خود،تجليل نفس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها