معنی و ترجمه کلمه sergeant به فارسی sergeant یعنی چه

sergeant


سرگروهبان يکان ،گروهبان موشک زمين به زمين سارجنت ،()serjeant(نظ )sarge( ).گروهبان ،مامور اجرا
قانون ـ فقه : گروهبان
علوم نظامى : يوزباشى وکيل باشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها