طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه shakable به فارسی shakable یعنی چه

shakable


)shakeable(تکان دادنى ،تکان خوردنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها