معنی و ترجمه کلمه solid solution به فارسی solid solution یعنی چه

solid solution


کريستال مخلوط
علوم مهندسى : محلول جامد
علوم هوايى : محلول جامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها