معنی و ترجمه کلمه space time به فارسی space time یعنی چه

space time


شاتل فضايى ،دستگاه چهار بعدى( که سه بعد مربوط بفضا ويک بعد مربوط به زمان است)،بعد چهارم(زمان)،جاگاه)space time continuum(
نجوم : اتوبوس فضايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها