معنی و ترجمه کلمه t-equivalent-circuit به فارسی t-equivalent-circuit یعنی چه

t-equivalent-circuit


علوم مهندسى : مدار معادل" T "

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها