معنی و ترجمه کلمه t به فارسی t یعنی چه

t


tera،بيستمين حرف الفباى انگليسى ،هر چيزى شبيه حرفT
کامپيوتر : پيشوندى براى يک تريليون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها