معنی و ترجمه کلمه target indications به فارسی target indications یعنی چه

target indications


علوم نظامى : اطلاعات مربوط به هدف
علوم دريايى : عناصر هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها