طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tax evasion به فارسی tax evasion یعنی چه

tax evasion


فرار از پرداخت ماليات
قانون ـ فقه : فرار از ماليات
بازرگانى : عدم پرداخت ماليات بصورت غير قانونى فرار از پرداخت ماليات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها