طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه transition altitude به فارسی transition altitude یعنی چه

transition altitude


ارتفاع استاندارد هواپيما
علوم نظامى : ارتفاع هواپيما طبق جداول فنى پرواز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها