معنی و ترجمه کلمه treadway به فارسی treadway یعنی چه

treadway


پل براى عناصر پياده ،گدار عبور
علوم نظامى : پل موقتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها