طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tumble به فارسی tumble یعنی چه

tumble


پرداخت کردن ،افتادن( کشتى)،معلق شدن ،معلق زدن ،رقصيدن ،جست وخيز کردن ،پريدن ،لغزيدن ،ناگهان افتادن ،غلت خوردن ،معلق خوردن ،غلت ،چرخش ،اشفتگى ،بهم ريختگى
علوم مهندسى : جلا دادن
ورزش : افتادن
علوم نظامى : از دست دادن تعادل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها