طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ultra-individualism به فارسی ultra-individualism یعنی چه

ultra-individualism


فردگرايى افراطى
قانون ـ فقه : اعتقاد به اصالت فرد در حد افراط

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها