معنی و ترجمه کلمه underground به فارسی underground یعنی چه

underground


شبکه زيرزمينى ،مخفى ،(انگليس )راه اهن زير زمينى ،(مج ).تشکيلات محرمانه و زيرزمينى ،واقع در زيرزمين ،زير زمين
علوم مهندسى : راه اهن زيرزمينى
علوم نظامى : شبکه مخفى جنگ غير منظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها