طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undersized به فارسی undersized یعنی چه

undersized


کوچکتر از معمول ،کوچکتر از اندازه معمولى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها