معنی و ترجمه کلمه underutilization of labor به فارسی underutilization of labor یعنی چه

underutilization of labor


بازرگانى : کم بهره گيرى از کارگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها