طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable length record به فارسی variable length record یعنی چه

variable length record


رکورد با طول متغير
کامپيوتر : مدرک با طول متغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها