معنی و ترجمه کلمه variable-speed control به فارسی variable-speed control یعنی چه

variable-speed control


علوم مهندسى : کنترل سرعت متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها