طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vent valve به فارسی vent valve یعنی چه

vent valve


ورزش : دريچه روى بالن براى رهاکردن گاز يا هوا و تنظيم صعود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها