معنی و ترجمه کلمه vernier capacitor (condenser) به فارسی vernier capacitor (condenser) یعنی چه

vernier capacitor (condenser)


الکترونيک : خازن ورنيه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها