معنی و ترجمه کلمه watching mine به فارسی watching mine یعنی چه

watching mine


علوم نظامى : مين شناور در سطح اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها