معنی و ترجمه کلمه waterway به فارسی waterway یعنی چه

waterway


دهانه( عبور اب)،زهکشى دور ناو،مجراى اب ،ابراه ،مسير ابى ،راه ابى ،مسيردريايى و رودخانه اى
معمارى : دهانه
علوم نظامى : راههاى ابى مسيرهاى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها