طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه we were not ourselves به فارسی we were not ourselves یعنی چه

we were not ourselves


از خود بيخود شده بوديم ،بيهوش بوديم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها