معنی و ترجمه کلمه weapon alpha به فارسی weapon alpha یعنی چه

weapon alpha


علوم نظامى : نوعى خرج انفجارى عمقى موشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها