طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weaponary به فارسی weaponary یعنی چه

weaponary


مربوط به اسلحه ،تسليحات
علوم نظامى : جنگ افزارها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها