طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weigh down به فارسی weigh down یعنی چه

weigh down


زير بار خم شدن يا کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها