طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wilt به فارسی wilt یعنی چه

wilt


پلاسيده و پژمرده شدن ،خم شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها