طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه work function به فارسی work function یعنی چه

work function


الکترونيک : انرژى خروج
شيمى : تابع کار
علوم هوايى : انرژى ازاد در ترموديناميک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها