معنی و ترجمه کلمه wrangler به فارسی wrangler یعنی چه

wrangler


دعوا کننده ،اهل مشاجره ،مخاصم ،گرد اورنده احشام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها