طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه xerography به فارسی xerography یعنی چه

xerography


)xerographic(عکس بردارى وکپى بردارى ازترسيمات بوسيله اثرنور برروى کاغذ و غيره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها