معنی و ترجمه کلمه آئین دینى به انگلیسی آئین دینى یعنی چه

آئین دینى

cult
sacrament

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها