معنی و ترجمه کلمه آبشار بزرگ به انگلیسی آبشار بزرگ یعنی چه

آبشار بزرگ

cataract

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها