معنی و ترجمه کلمه آبکارى فلزى کردن به انگلیسی آبکارى فلزى کردن یعنی چه

آبکارى فلزى کردن

galvanize
plate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها