معنی و ترجمه کلمه آبگونساز به انگلیسی آبگونساز یعنی چه

آبگونساز

liquefier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها