معنی و ترجمه کلمه آبگونگى به انگلیسی آبگونگى یعنی چه

آبگونگى

liquescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها