معنی و ترجمه کلمه آب زیپو به انگلیسی آب زیپو یعنی چه

آب زیپو

slipslop
washy
wish wash


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها