معنی و ترجمه کلمه آب شونده به انگلیسی آب شونده یعنی چه

آب شونده

deliquescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها