معنی و ترجمه کلمه آب نیکل دادن به انگلیسی آب نیکل دادن یعنی چه

آب نیکل دادن

Nickel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها