معنی و ترجمه کلمه آب چیزى را گرفتن به انگلیسی آب چیزى را گرفتن یعنی چه

آب چیزى را گرفتن

dehydrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها